„ A komponálás technikáját Bach olyan tökéletesen uralta, hogy kifejezetten kereste a zenei szimbólumok, hangfestő elemek, és számrejtvények járulékos nehézségeit, általuk tette próbára önmagát.”

Nikolaus Harnoncourt

Bach kottáinak hangjegyei számos esetben zenén kívüli tartalmakat rejtenek: jelképesen megjelenítik a zeneszerző mély istenhitét, életének eseményeit és az azokhoz kapcsolódó érzelmeit.

A hegedűszonáták és partiták valamennyi tétele az organikus zenei építészet csúcsa. Páratlan eleganciával kivitelezett (rejtett) polifóniájuk tökéletes zenei szerkezetre épül. Ha valaki ráhangolódik a többszólamú gondolkodásmódra, képes lesz megérteni és követni a zenei folyamatokat, és azok összefüggéseit.

Ábrahám Márta és Dukay Barnabás egy évtizednyi elmélyült elemzőmunka során jutott el a három szólóhegedű-fúga és a Chaconne teljes feltérképezéséig.

A tudományos igényességű formaszerkezeti, motivikai és harmóniai elemzések során felismerték a zeneszerzői eszközöket és az általuk megvalósított koncepciót. Ahogyan Leonardo da Vinci felnyitotta az emberi testet, mert kíváncsi volt a belső szervek működésmódjára, úgy igyekeztek ők is föltárni az egységes hálózatba integrálódó rejtett zenei kapcsolatokat.

Bővebben

Bach kánon és fúgaíró művészete páratlanul színes, gyökérig hatolóan alapos és rendkívül összetett. A Mester zenei nyelvezetének és formaalkotó megoldásainak gazdagsága, ugyanakkor lenyűgöző ökonómiája megkívánja műveinek aprólékos elemzését. A hegedű szólószonátáknál és partitáknál fokozottan így van ez, hiszen az egy sorban rögzített, két-, három-, sőt néha négyszólamú polifonikus folyamatok kifejezetten nehezen követhetőek. A notáció tehát tovább nehezíti a hangok közötti horizontális és vertikális viszonyok kibogozását. Célunk a Colorful Bach kottákkal, hogy megvilágítsuk Bach zeneszerzői megoldásainak gyönyörű hálózat-rendszerét, és zenei nyelvezetének páratlan eleganciáját.

Johann Sebastian Bach hegedűművei olyan széles körű figyelmet kapnak korunk hegedűoktatásában, amilyen más zeneszerző munkásságának még csak megközelítőleg sem jutott soha osztályrészül. A Szonáták és partiták szólóhegedűre (BWV 1001-1006) kéziratán 1720-as dátum szerepel. Az elmúlt kerek 300 esztendő alatt ezek az örökérvényű művek a hegedűsök „mindennapi kenyerévé”, repertoire-juk alapköveivé váltak.

A tudományos érdeklődés holisztikus, tehát többrétegű szempontrendszerének irányát Helga Thoene német muzikológus 1998-tól publikált tematikus könyv-sorozata jelölte ki. Ő mutatott rá először, hogy a három hegedűfúga és a Chaconne szerkezete komplex összefüggés-hálózatot alkot, ami zenén kívüli koncepcióra épül.

Kódfejtés

A három fúga és a Chaconne szokatlan terjedelme, titokzatossága és népszerűsége révén magasan kiemelkedik a szólóhegedű-repertoárból. A darabok elmélyült tanulmányozásánál óriási előnyt jelent, hogy az eredeti kézirat jó állapotban maradt fenn; a mai napig a Berlini Állami Könyvtárban (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz) őrzik. Ez a tény az előadói perspektívából prioritást jelentő eredeti kötőívek és vonások kérdésének szempontjából is fontos körülmény. Emellett nekünk, hegedűsöknek lehetséges az, ami a csellistáknak – a hat csellószvit eredeti kéziratának hiányában – nem adatik meg: az egész szonáta–partita-ciklus a leghitelesebb, minden kétséget kizáró eredeti forrásból kutatható és elemezhető.

Bach gondosan és szisztematikusan felépítette zenéjének belső szerkezetét.

• Miben áll a fúgák és a Chaconne rendkívülisége?

• Hogyan épülnek fel, milyen a formájuk és szerkezetük, egyáltalán mi az összetartó-erő a hangok között?

• Mi áll Bach valószínűtlenül kifinomult szerkezeti, formai és imitációs zeneszerzői megoldásainak a hátterében?

Bach zenéjében rend van. Minden hangnak megvan a pontos helye és célja. A többszólamú zenei szerkezetet önálló szólamok alkotják, melyek futónövényként fonódnak egymásba (polifónia). Mindig a téma az a „genetikai kód”, amelyből a mű valamennyi eleme levezethető. A téma apró mag gyanánt, mintegy DNS fölcsavarva tartalmazza az egész tétel struktúráját. Mind a fúgák kontraszubjektumai, mind pedig az ellenpontok a témából származnak, gyakorlatilag minden hang egy strukturális hálózatba illeszkedik. Ezáltal egy nagyon erős, koherens és szilárd rendszer jön létre.

Colorful BACH kották nemcsak a szólamok feltérképezésében, de előadói (tempó, dinamika, artikuláció, szólamvezetés) és más fontos interpretációs kérdésekben is eligazítást adnak, megoldásokat kínálnak.

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük